Aktuálně

Informace a novinky ze světa automobilů Nissan

Nissan zavádí v závodu Oppama odtahový systém využívající vozy bez řidiče

JOKOHAMA, Japonsko – Společnost Nissan Motor Co. oznámila, že v závodu Oppama spouští provoz Inteligentního odtahu vozidel (Intelligent Vehicle Towing – IVT), plně automatizovaného systému odtahu vozidel.

Nissan

Nissan se v rámci vize Inteligentní mobility dlouhodobě snaží vnést více vzrušení do vztahu mezi člověkem, automobilem a společností. Inteligentní mobilita představuje jakýsi rámec toho, jak bude v budoucnu vypadat řízení automobilů, jaký budou mít pohon a jak budou integrovány do společnosti. Tento nový projekt, který využívá technologie mapování a komunikace k propojení inteligentního elektromobilu s infrastrukturou, je krok směrem k uvedení technologie Nissan Intelligent Integration do praxe.

O technologii

Systém IVT využívá upravený Nissan LEAF k autonomnímu odtahu přepravních vozíků s hotovými vozidly na určená místa nakládky a přejímky v areálu továrny.

Na rozdíl od běžných automatizovaných vodicích systémů, které se využívají při přepravě dílů a často vyžadují instalaci kolejnic nebo rozsáhlé využití magnetické pásky, nepotřebuje tento systém k provozu žádnou dodatečnou infrastrukturu. Tažný vůz je vybaven sestavou kamer a laserových skenerů, které detekují značení jízdních pruhů, obrubníky a potenciální překážky či rizika v okolí. Vyhodnocením těchto informací a jejich spojením s mapovými daty vypočítává tažný vůz svou polohu a samostatně zvládá trasu do cílového bodu. Vůz dodržuje maximální povolenou rychlost předepsanou pro areál závodu, a pokud před sebou zaznamená překážku nebo možné riziko, automaticky zastaví. Když vyhodnotí, že je cesta volná, pokračuje v cestě.

Pokud se změní výroba nebo trasy pro přepravu vozidel, lze odtahovou trasu snadno upravit. Všechny tažné vozy bez řidiče jsou napojeny na centrální systém řízení dopravy, který monitoruje polohu, rychlost, zbývající kapacitu baterie a provozní stav každého z nich. Když se na křižovatce potkají dva tažné vozy bez řidiče, algoritmus systému řízení určí, který má přednost. V případě nouze systém dokáže vůz na dálku i zastavit.


> Newsroom Nissan