Objednat servisní práce

Můžete si objednat servisní zásah na vašem voze. Menší běžné opravy, max. do tří hodin, lze objednat i na sobotu.

Kontkatní údaje

Vozidlo

Posledních 6 čísel karoserie zadávejte pouze u garančních oprav.

Typ servisního zásahu, náhradní vůz

Typ servisního zásahu:

Náhradní vůz:

Přibližná specifikace objednávky

Půjčovné náhradního vozu po dobu opravy: 450 – 550 Kč/den bez ohledu na ujeté kilometry.